eXtremalny Bieg Godzinny


ZAPISY - 6. eXtremalny Bieg Godzinny (1.8.2020)

Pozostało(y) 75 miejsc(a)
[liczy się kolejność wpisowego]

Zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w 6. eXtremalnym Biegu Godzinnym. Poniższy formularz będzie dostępny do środy, 30 lipca lub do wyczerpania limitu 100 miejsc (z wniesionym wpisowym).

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podstawowe dane uczestników pojawiają się na liście startowej (imię, nazwisko, miejscowość, o sobie).

Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty z wypełnieniem formularza i jego zapisaniem proszę o kontakt e-mailem bądź telefonicznie.

* pola wymagane

Kobieta
Mężczyzna

Damska
S | M | L | XL

Męska
S | M | L | XL | XXL

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję regulamin biegu oraz powyższe oświadczenie *

Chcę otrzymać potwierdzenie rejestracji e-mailem

Wpisz DWIE dowolne CYFRY różne od zera