eXtremalny Bieg Godzinny


ZAPISY - 7. eXtremalny Bieg Godzinny (7.8.2021)

Pozostało(y) 62 miejsc(a)
[liczy się kolejność wpisowego]

Zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w 7. eXtremalnym Biegu Godzinnym. Poniższy formularz będzie dostępny do środy, 4 sierpnia lub do wyczerpania limitu 100 miejsc (z wniesionym wpisowym).

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podstawowe dane uczestników pojawiają się na liście startowej (imię, nazwisko, miejscowość, o sobie).

Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty z wypełnieniem formularza i jego zapisaniem proszę o kontakt e-mailem bądź telefonicznie.

* pola wymagane

Kobieta
Mężczyzna

Damska
S | M | L | XL

Męska
S | M | L | XL | XXL

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję regulamin biegu oraz powyższe oświadczenie *

Chcę otrzymać potwierdzenie rejestracji e-mailem

Wpisz DWIE dowolne CYFRY różne od zera