eXtremalny Bieg Godzinny

Trasa eXtremalnego Biegu Godzinnego

Trasa eXtremalnego Biegu Godzinnego (2015-2021)

Trasa prowadzi około 1-kilometrową, bardzo wymagającą pętlą. Bieg rozpoczyna się i kończy u podnóża podbiegów. Trasa wyznaczona jest w trudnym, mocno pagórkowatym i zróżnicowanym terenie leśnym, wraz z fragmentami piaszczystymi.

Oznaczenie trasy będzie przygotowane za pomocą żółtych taśm ostrzegawczych, których przekraczanie nie będzie dozwolone.

1-kilometrowa pętla eXtremalnego Biegu Godzinnego