eXtremalny Bieg Godzinny


ZAPISY - 8. eXtremalny Bieg Godzinny (6.8.2022)

Pozostało(y) 93 miejsc(a)
[liczy się kolejność wpłat]

Zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w 8. eXtremalnym Biegu Godzinnym. Poniższy formularz będzie dostępny do środy, 3 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc (ze zrealizowaną wpłatą).

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podstawowe dane uczestników pojawiają się na liście startowej (imię, nazwisko, miejscowość, o sobie).

Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty z wypełnieniem formularza i jego zapisaniem proszę o kontakt e-mailem bądź telefonicznie.

* pola wymaganeDamska
| | |

Męska
| | | |


Chcę wpłacić dobrowolną darowiznę.
Darowizna XBG 2022


złotych

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Chcę otrzymać potwierdzenie rejestracji e-mailem

Wpisz DWIE dowolne CYFRY większe od zera